Fremtidens Risenga – informasjon om parkering

10/09/2019

Som mange sikkert allerede har fått med seg så vil det om kort tid være mye byggevirksomhet i Risenga Idrettspark. Det skal bygges ny ishall, Bleiker videregående og Leikvollhallen skal bygges ut, samt at Risenga ungdomsskole er under utbygging allerede.

Les om «Fremtidens Risenga» her

Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes.
De fleste parkeringsplassene ved Risenga idrettspark vil forsvinne fra og med mandag 16. september.
HC-parkering vil opprettholdes. En alternativ parkeringsplass er nå etablert i Lensmannslia, se Asker kommune – endring av parkeringsmuligheter på Risenga

Det er også opprettet en egen side på facebook om prosjektet:
https://www.facebook.com/fremtidensrisenga/