Foredrag Antidoping Norge

06/05/2022

Antidoping er ett viktig tema for Asker svømmeklubb. Klubben tar avstand for all form for rus og
stimulerende midler, men vet vi alle hva som ligger i det? Vet vi alle hva som er innafor, hva som
stimulerer og hva som ligge i gråsonene.
Asker svømmeklubb er heldig og får besøk av Thea Langeland fra Antidoping Norge. Hun holder
foredrag for oss 10.mai 2022 kl 1900 i konferanserommet på Holmen Svømmehall.
I sitt foredrag vil hun si noe om regelverk, konsekvenser, dopinglista, dopingkontroll, medisinbruk,
kosttilskudd m.m.
Foredragene varer ca. 60min og er spesielt beregnet for foresatte
Velkommen skal du være
PS – har du anledning til å gi ett hint om du/dere kommer, setter vi pris på å vite det, send epost til mette@askersvom.no