06/11/2018

ELITEGRUPPER

 

«Mesterskap ÅM» er for utøvere som ytterligere ønsker å utvikle sine svømmeferdigheter og fysikk, samt hevde seg i nasjonale aldersbestemte konkurranser. Utøverne i denne gruppen behersker alle sider av de 4 svømmeartene, herunder start og vendinger. LÅMØ* er en av sesongens viktigste konkurranser, og de 5 LÅMØ – øvelsene beherskes godt. Gruppen jobber målrettet for å hevde seg i LÅMØ og ÅM.

Utøvere forventes å utvise høy motivasjon og stor treningsvilje for videre utvikling i programmet. Det er også på dette nivået viktig å kunne balansere trenings – og skolekrav på en god måte. Kravet til svømmerne er en stabil og seriøs treningsinnsats, samt at svømmeren deltar på konkurranser iht. terminlisten og i samråd med trener. Svømmere i gruppa skal ha potensiale for LÅMØ – deltagelse.


«Mesterskap Junior» er for utøvere som ønsker å satse på svømmingen med ambisjon om å avansere til et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Målet er at denne gruppen skal bestå av dedikerte årgangssvømmere, der de fleste gjennom treningssesongen viser kapasitet til å oppnå kvalifiseringstider til UM og ÅM, samt utøvere som møter subjektive krav *, men ennå ikke har oppnådd kravene til Elite Sr.


«Mesterskap Senior» er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå eller internasjonalt nivå. Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen, slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengder med et høyt skolenivå. Dette er en gruppe som driver toppidrett. Toppidrett er en livsstil som stiller krav til klare prioriteringer fra utøvers side, der en tilrettelegger for å kunne prestere, både på skole og i idrett.

Kravet til svømmerne er en stabil og seriøs treningsinnsats, samt at svømmeren deltar på konkurranser iht terminlisten og i samråd med trener. Svømmere i gruppa skal ha potensiale for – og forventes å kunne oppnå, NM, Jr – NM, UM – krav og/eller ÅM – deltagelse.