25/11/2015

DUGNAD & EGNE KONKURRANSER

Asker svømmeklubb gjennomfører årlige konkurranser:

Asker Open i februar – Holmen svømmehall

Asker Høststevne i september – Holmen  svømmehall

Asker Rekrutt i desember – Holmen svømmehall

Konkurranser er en viktig inntektskilde for klubben, hvor vi er avhengig av frivillig innsats fra foresatte i klubben. Overskuddet fra konkurransene går tilbake til klubbens utøvere slik at vi kan subsidiere treningsleir, reisekonkurranser og sosiale tiltak for alle grupper.