25/11/2015

DUGNAD & EGNE KONKURRANSER

Asker svømmeklubb gjennomfører årlige konkurranser:

Asker Open i februar – Holmen svømmehall

Asker Høststevne i september – Holmen  svømmehall

Asker Rekrutt i desember – Holmen svømmehall

Ny ordning for administrasjon av dugnad i Asker svømmeklubb

Asker svømmeklubb er et idrettslag drevet på frivillig basis. I tillegg til tilskudd og inntekter fra svømmeopplæringen er klubben i likhet med andre frivillige organisasjoner derfor avhengig av bistand og hjelp fra våre medlemmer for å få hjulene til å gå rundt. Dette er i første rekke bistand knyttet til gjennomføring av mesterskap og arrangement og deltakelse på stevner, men også bistand til andre oppgaver i klubben slik som gjennomføring av ulike sosiale aktiviteter for utøverne, styrearbeid, foreldrekontakter eller utgivelse av klubbavisen ASK-Nytt.

 

Frivillig innsats og dugnadsarbeid for klubben knyttes til treningsavgiften

For å sikre tilstrekkelig frivillig bistand til klubbens aktiviteter samt fordele slik bistand mer rettferdig mellom medlemmene, knytter klubben nå slik bistand direkte til treningsavgiften. Rent konkret innfører klubben nå en ordning der treningsavgiften reduseres for de medlemmene som bidrar til klubbens arbeid. Denne nye ordningen gjelder for dem som har eller er medlemmer i treningsgruppene (Elite, NM Jr, ÅM, Konkurranse, Start, Intro og Masters). 

Lenke til informasjonsbrev NO:

Link to information letter ENG:

Lenke til påmelding til dugnad 🙂

Lenke til fremgangsmåte for ivolunteer:

Link to procedure for ivolunteer ENG:

Lenke til dugnadspoeng pr. oppgave: