08/03/2016

DOMMERE

For å kunne arrangere konkurranser, er klubben avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementer ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler.

I dag har Asker SK 19 autoriserte dommere innen svømming, og 6 autoriserte dommere innen synkron.

Oversikt over dommere finnes her. 

Klubbene våre har jevnlig behov for nye dommere og NSF oppfordrer klubbene til å arrangere dommerkurs, slik at konkurransene kan gjennomføres. Les mer om dommerutdanning.


Dommeransvarlig er bindeleddet mellom dommerne og klubbens ledelse, samt Norges Svømmeforbund.
Dommeransvarlig i klubben er Mona Underdal-Loktu.
E-post: dommer@askersvom.no

Dommeransvarligs arbeidsoppgaver:

 • Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer nok autoriserte dommere som etter behov benyttes under avvikling av approberte konkurranser både i regi av egen klubb og andre klubber.
 • Koordinering av dommerutdanning opp mot Akershus Svømmekrets og Norges Svømmeforbund.
 • Til enhver tid ha oppdatert informasjon over autoriserte dommere i Asker SK
 • Melde inn endringer til Akershus svømmekrets dersom Norges Svømmeforbunds lister over autoriserte dommere ikke stemmer overens med klubbens eget register.
 • Planlegge kompetanseutvikling av klubbens dommere i samarbeid med Akershus svømmekrets´ kursinstruktør.
 • Videreformidle informasjon fra Norges Svømmeforbund og Lovutvalget til klubbens dommere og hovedtrener, samt videreformidle evt. tilsendt materiell.
 • Oppfølging av oppførte dommere i forkant av konkurranser i regi av Asker SK
 • Formidling av informasjon vedrørende dommerutdanning innad i klubben
 • Motivering av foresatte (og medlemmer over 14 år) til å søke kretsdommerutdanning
 • Motivering av autoriserte kretsdommere til å søke forbundsdommerutdanning
 • Ved behov, og etter innkalling, delta på styremøter eller konkurranseutvalgmøter i Asker SK vedrørende saker som berører oppgaver/funksjon som klubbens dommeransvarlig.