Dokumenter (Kommer):

02/02/2016

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3. mars 2016, e-post styret@askersvom.no. Agenda og sakspapirer vil legges her på http://www.askersvom.no/en/om/dokumenter

Alle med tilknytting til Asker svømmeklubb er invitert. For å ha stemmerett må en være fylt 15 år, ha betalt medlemskontingenten 250.- senest en måned før årsmøtet og kontingenten må være betalt. Vær oppmerksom på at foreldre til barn på kurs / trening IKKE automatisk er medlem, heller ikke instruktører.

Du kan selv registrere ditt medlemskap i Trygg i vann. Velg kurs fra ‘Asker SK’, kurstype ‘Annet’, kurs ‘Medlemskap ASK 2016’. Regning for kontingenten kommer da på e-post alternativt send et mail til admin@askersvom.no så kan vi gjøre det for deg.

Etter årsmøtet vil det bli servert middag så som i fjor. Egen påmelding for dette vil bli sendt ut.

Hilsen Styret