Covid-19 oppdatering 19.01.21

19/01/2021

Hei alle sammen,

Regjeringen kom i går, 18.01.21, kl 12:00 med nye anbefalinger ref. covid19. Når det gjelder barn og unge anbefales det:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

I tillegg til nasjonale retningslinjer, kan hver enkelt kommune stramme til utover det regjering anbefaler.  For Asker kommune gjelder fortsatt (i dag tirsdag kl 09:30): https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-01-12-86, se spesielt:

§ 1.Stenging av enkelte offentlige steder og virksomheter

I samsvar med nasjonale anbefalinger for kommuner med høyt smittetrykk holdes følgende offentlige steder og virksomheter for innendørs aktivitet stengt:

a.Treningssentre og lignende steder.
b.Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder.
c.Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.

Første ledd gjelder ikke:
1.Toppidrettsutøvere som har særskilt unntak med egen regulering.
2.Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3.Organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlige sårbare grupper.

Oslo Kommune har varslet pressekonferanse kommende onsdag.

Vi kan forvente at Asker vil avventer nye bestemmelser til etter at Oslo har kommet med sine nye retningslinjer, men dette vet vi ikke sikkert. Akkurat nå ligger det ingen nye føringer på kommunens hjemmeside.

Vi krysser fingrer for at det blir en lettelse i perioden som kommer, og at det skjer raskt. Men vi er helt avhengig av at Asker kommune åpner bassengene. Vi har sendt brev til kommunen om tillatelse til å svømme og vi vil snakke med de vi kan som kan påskynde at bassengene gjenåpnes. Men frem til så skjer, blir det fortsatt ingen aktivitet i vann.

Vi skal holde dere orientert og vi åpner ved første anledning.  Vi er klare.

Med vennlig hilsen,
Asker svømmeklubb