08/02/2021

Beredskapsplan i dopingsaker

Godkjent av styret pr 15.02.2021

Beredskapsplanen for Asker svømmeklubb i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som  trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en utøver som har løst startlisens hos oss, og er definert  som en aktiv utøver.

Det er Asker svømmeklubb som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides og ferdigstilles av  administrasjonen, og legges frem for styret for vedtak. Store prinsipielle  endringer og oppdateringer på planen i etterkant skal godkjennes av styret.

Beredskapsplanen skal distribueres til alle trenere, medisinsk støtteapparat og  administrasjonen, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved dopingsaker. Trenerne skal  informere sine utøvere om beredskapsplanen, i tillegg til at utøverne skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

Regelverk

NIFs lov, kapittel 12 (s 30):
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf

Antidoping regelverk:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/juridiske-dokumenter/antidopingregelverk.pdf

WADAs World Anti Doping Code:
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code

Saksgang i en dopingsak


Scenario 1

Dopingsak – potensielt brudd på dopingbestemmelsene – utøver på lavere nivå
Utløsende faktor:

 • Antidoping Norge kontakter klubben pr telefon og/eller brev, eller
 • Utøver tar selv kontakt om potensielt brudd

HANDLING
Hva kan vi gjøre?

 • Leder av prosessen i ASK
  • Daglig leder i klubben driver prosessen i klubben og opp mot forbundet.
  • Er kontaktperson opp mot ADN
  • Ansvarlig for å involvere nøkkelpersoner i ASK, NSF og ADN
 • Skaff oversikt/fremskaff fakta
  • Hva er fakta i saken?
  • Hvem vet hva?
  • Hvor er utøver?
 • Konfidensialitet
  • Hvem vet, og hvem må vite?
  • Hvordan holdes dialogen med ADN?
 • Utøver
  • Hvem tar kontakt, og hvem holder dialogen?
  • Frivillig suspensjon?
  • Trengs støtte/hjelp av noe slag?
   • Foresatte?
 • Media
  • Er det grunn til å tro at media vet? Evt. hva?
  • Hvordan ta styring/kontroll på ekstern kommunikasjon?

VARLSING
Hvem må vi varsle?

 • Internt i ASK
 • NSF
 • ADN
 • Utøveren og evt dennes foresatte
 • Se liste over kontaktpersoner

KOMMUNIKASJON
Budskap/talsperson

 • Daglig leder og styreleder uttaler seg eksternt. Uttalelser skal koordineres i beredskapsgruppen som blir opprettet, og i samarbeid med kommonikasjonsansvarlig i de involverte organisasjonene (ASK, NSF og ADN).
 • Ta avstand fra handling, men ivareta og støtte utøveren!
 • Forholde seg til fakta i saken
 • ASK har en tydelig holdning mot doping:
  • Rent idrettslag
  • ASKs antidopingpolicy
 • NSF har en tydelig holdning mot doping:
  • Rent særforbund

FAKTA
Hva må vi dokumentere?

 • Fakta i saken

OBS!
Huskeliste

 • Husk utøveren og dennes rettigheter
 • Analyse av B-prøven dersom utøveren selv ønsker dette
 • Koble på NSFs medisinske apparat

Scenario 2

Dopingsak – potensielt brudd på dopingbestemmelsene – utøver på toppnivå
Utløsende faktor:

 • Antidoping Norge kontakter klubben pr telefon og/eller brev, eller
 • Utøver tar selv kontakt om potensielt brudd

HANDLING
Hva skal vi gjøre?

 • Leder av prosessen i ASK
  • Daglig leder i klubben driver prosessen i klubben og opp mot forbundet.
  • Er kontaktperson opp mot ADN
  • Ansvarlig for å involvere nøkkelpersoner i ASK, NSF og ADN
 • Skaff oversikt/fremskaff fakta
  • Hva er fakta i saken?
  • Hvem vet hva?
  • Hvor er utøver?
 • Konfidensialitet
  • Hvem vet, og hvem må vite?
  • Hvordan holdes dialogen med ADN?
  • Hva med medisinsk personell?
  • Hva sies til lagkamerater, når og hvordan?
 • Utøver
  • Hvem tar kontakt, og hvem holder dialogen?
  • Frivillig suspensjon?
  • Trengs støtte/hjelp av noe slag?
   • Foresatte?
   • Advokat?
 • Media
  • Er det grunn til å tro at media vet? Evt. hva?
  • Hvordan ta styring/kontroll på ekstern kommunikasjon?

VARSLING
Hvem skal vi varsle?

 • Internt i ASK
 • NSF
 • ADN
 • Utøveren og evt dennes foresatte
 • Se liste over kontaktpersoner

KOMMUNIKASJON
Budskap/talsperson

 • Daglig leder og styreleder uttaler seg eksternt. Uttalelser skal koordineres i beredskapsgruppen som blir opprettet, og i samarbeid med kommonikasjonsansvarlig i de involverte organisasjonene (ASK, NSF og ADN).
 • Ta avstand fra handling, men ivareta og støtte utøveren!
 • Forholde seg til fakta i saken
 • ASK har en tydelig holdning mot doping:
  • Rent idrettslag
  • ASKs antidopingpolicy
 • NSF har en tydelig holdning mot doping:
  • Rent særforbund

FAKTA
Hva må vi dokumentere?

 • Fakta i saken

OBS!
Huskeliste

 • Husk utøveren og dennes rettigheter
 • Analyse av B-prøven.
 • Koble på NSFs medisinske apparat

Scenario 3

Hvordan håndtere tips fra noen på potensielt dopingbruk
Utløsende faktor:

 • Media
 • Rykter i miljøet

HANDLING
Hva kan vi gjøre?

 • Leder av prosessen i ASK
  • Daglig leder i klubben er ansvarlig for å involvere nøkkelpersoner i ASK og informere ADN.
 • Skaff oversikt/fremskaff fakta
  • Hva er fakta i saken?
  • Hvem vet hva?
  • Hvor har media eller andre informasjonen fra?
 • Nøytralitet
  • Vi forholder oss nøytrale til alle rykter inntil de er bekreftet av offisielle organ
  • Hindre ryktespredning
 • Utøver/trener/ledere
  • Regi på hvem som sier hva til media
  • Vi bruker ikke energi på dette før det foreligger fakta i saken

VARSLING
Hvem må vi varsle?

 • Internt i ASK
 • Evt. ADN hvis behov

KOMMUNIKASJON
Budskap/talsperson

 • Daglig leder og styreleder uttaler seg eksternt. Uttalelser skal koordineres med kommonikasjonsansvarlig i klubben, og evt NSF og ADN hvis behov.
 • Ta avstand fra handling, men hvis det er naturlig, ivareta og støtte utøveren!
 • Forholde seg til fakta i saken
 • ASK har en tydelig holdning mot doping:
  • Rent idrettslag
  • ASKs antidopingpolicy
 • NSF har en tydelig holdning mot doping:
  • Rent særforbund

FAKTA
Hva må vi dokumentere?

 • Fakta i saken, evt be om fakta i saken

OBS!
Huskeliste

 • ASKs kommunikasjonsplan

Kontaktpersoner ved dopingsaker i Asker svømmeklubb

TilhørighetFunksjonNavnMobilE-post
ASKStyrelederTom-Bertil Smeby900 24 255tom@askersvom.no
ASKDaglig lederKari Salvesen Mørk958 91 911kari@askersvom.no
NSFPresidentCato Bratbakk948 18 169cato@medley.no
NSFGeneralsekretærBjørn Soleng934 21 799bjorn@svomming.no
NSFLeder fagavdelingTore De Faveri480 62 662tore@svomming.no
ADNDaglig lederAnders Solheim419 00 309anders.solheim@antidoping.no
ADNKommunikasjonslederHalvor Byfuglien900 91 291halvor.byfuglien@antidoping.no