Begrensning av Corona smitte

11/03/2020

Asker Svømmeklubb ønsker å begrense smitten rundt Corona viruset, og innfører derfor retningslinjer for alle utøvere og personer som er i tilknyttning til vår aktivitet i svømmehallene og tilknyttede lokaler.

All aktivitet skal foregå som normalt, inntil videre beskjed blir gitt. Tiltakene nedenfor blir gjort for å unngå smitte, og vi ber om at alle følger disse retningslinjene frem til ny beskjed blir gitt.

Retningslinjer ved kontakt med smittede og symptomer (du skal være hjemme)

 1. Har du vært i kontakt med personer som er smittet/er i karantene må du også være i karantene. Du skal dermed ikke komme på trening.

 2. Har du symptomer på viruset, eks tørrhoste og feber skal du holde deg hjemme. Gi beskjed til trener, og dette blir registrert som gyldig fravær fra trening.

 3. De som må holde seg hjemme pga karantene og symptomer kan få tilsendt hjemmetreningsopplegg fra sin trener dersom man er i form til å trene selv. Ta kontakt med treneren din angående dette.

Retningslinjer på trening

Dersom du ikke har vært i kontakt med noen som er smittet, og heller ikke har symptomer på viruset kan du komme på trening. Retningslinjene nedenfor skal da følges av alle:

 1. Vask hendene før landtrening, etter landtrening, etter toalettbesøk, før spising, etter spising og etter nærkontakt med andre.

 2. Det er bedre å vaske hendene med såpe og varmt vann, enn å benytte seg av antibac.

 3. Vi skal unngå for mye nærkontakt, herunder klemming, håndhilsing osv. Det er bedre å holde litt avstand til hverandre i tiden fremover, enn å sitte tett inntill.

 4. Ingen kan dele vannflasker, snorkler, og utstyr som kan føre med seg smitte.

 5. Ved landtrening skal utstyret du benytter deg av sprayes med desinfiserende spray og tørkes av med papir (dette skal stå i styrkerommet). Utstyret skal sprayes på nytt og tørkes av etter bruk. Eksempel på utstyr som skal sprayes:

  – Manualer/vekter
  – Håndtak på apparatene
  – Håndtaket på utstyrsskapet


 6. Alle skal ha med seg et eget håndkle på landtrening, og legge oppå mattene når disse er i bruk.

 7. Vi anbefaler at alle desinfiserer mobilen sin ofte, da dette kan være en smittebærer.

 8. Askerbadene har nå stengt sine cafeområder, for å unngå oppsamlinger av større grupper. Man kan derfor ikke spise og oppholde seg der i store grupper. Dersom man ønsker å spise før eller etter trening kan man benytte seg av konferanserommet på Holmen, og følge de samme hygienereglene som ovenfor.

Corona og Basseng
Helsenorge.no skriver følgende om basseng og treningssenter:

I basseng vil klorinnholdet gjøre at viruset ikke lenger kan smitte. Per i dag er det derfor ingen begrensninger på bruk av svømmebasseng, men følg de generelle rådene for å unngå smitte, som er skissert over:

Mer informasjon

Trenger du mer informasjom om viruset anbefaler vi å lese deg opp på helsenorge.no, og fhi.no.