17/01/2018

Barnehagesvøm

Det er viktig å ufarliggjøre svømming i tidlig alder. Trygghet og mestring i vann er svært viktig, og sett i forhold til de nye kompetansekravene for 4. trinn (les mer her) er det flere som har behov for svømmeopplæring i tidlig alder.

Asker svømmeklubb samarbeider med flere barnehager i området om svømmeopplæring for førskolebarn. Målet med svømmeopplæringen er at alle skal utvikles på individuell basis, bli trygge i vann og ha det gøy.


Hvordan fungerer barnehagesvøm?

Asker Svømmeklubb vil søke om midler direkte hos Fylkesmannen for å gjennomføre barnehagesvøm. Det vil si at barnehagen ikke trenger å søke selv,  men komme med ønske for tidspunkt for opplæring for sin barnehage til oss.  Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.
Les mer her

Hvordan søke om barnehagesvøm?

Ta kontakt med oss på barnehagesvom@askersvom.no for å høre om hvilke muligheter vi kan tilby din barnehage!