Asker svømmeklubb trenger flere dommere

14/09/2016

For å kunne arrangere approberte stevner, er Asker Svømmeklubb avhengig av dommere. Det er dommerne som sørger for at stevner gjennomføres i henhold til de gjeldende konkurranseregeler. 

Å være dommer er en fin måte å engasjere seg i idretten for både foreldre og ungdom.

Dommerkurs

For de som er interessert skal Asker Svømmeklubb arrangere et dommerkurs denne høsten. Kurset vil bli avholdt i løpet av oktober, evt. i starten av november, og holdes over to kvelder á 3 timer. Alle som er over 14 år kan bli dommer og man behover ingen spesiell kunnskap om svømming.

Mer informasjon og påmelding

Ønsker du å vite mer om å være dommer, dommerkurset eller påmelding,  vennligst ta kontakt med dommeransvarlig Kurt Swakhoven  ( kurt@swakhoven.com eller +4793497549).

Meld gjerne i fra om du er interessert, bindende påmelding når datoer er fastsatt.