Asker svømmeklubb søker en engasjert og motivert rekrutt-trener i fulltidsstilling

02/06/2017

Klubbens rekrutt-trener vil jobbe med klubbens øverste nivåer på svømmeskolen, og ha ansvaret for rekruttering over til treningspartiene. Rekrutt-treneren vil være ansvarlig for klubbens Intro- og Start grupper, og sørge for at klubbens breddesatsning blir ivaretatt. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam som består av NM/elitetrener, Juniortrenere og hjelpetrenere. Jobben som rekrutt-trener innebærer tett samarbeid med hovedtrener, øvrige trenere og svømmeskoleansvarlig. Asker svømmeklubb ønsker å utvikle svømmere i et bredde- og eliteperspektiv gjennom et kvalitativt og trygt svømmetilbud med vekt på mestring og svømmeglede i et inkluderende miljø.

Lønn i henhold til kvalifikasjoner, tiltredelse august/september 2017

Søknad med CV sendes til daglig leder Petra H Jensen e-post: petra@askersvom.no

 Frist 31.08.2017

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Petra H Jensen mob. 979 75 098 eller hovedtrener Linck Bergen mob. 922 19 378