Asker svømmeklubb får ansvaret for elevenes første skolesvømming

04/08/2017

Asker kommune velger å styrke den allerede eksisterende skolesvømmingen, og svømmeklubben får fra høsten ansvaret for skole-svømmingen for 2.-klassingene.

Dette kommer i tillegg til den ordinære skolesvømmingen i 3.-, 6.-, og 8. klasse, der kommunen har egne instruktører. Andreklassinger i følge med voksen får også gratis årskort til svømmehallene på Risenga og Holmen.

– Vi ser at svømmeklubben tilbyr god kompetanse, og er trygge på god opplæring blir gitt, sier faglig rådgiver for skole og SFO i Asker kommune, Morten Håland.

Asker svømmeklubb har fått støtte til to instruktørstillinger på 50 prosent hver til å ta seg av skolesvømmingen i 2. klasse. Dette anbudet gjelder de to neste skoleårene.

Les hele artikkelen fra Budstikka her

Bildet tatt av Budstikka v./Karl Braanaas