17/01/2018

ÅRSMØTE

Ønsker du tilgang til noen av dokumentene? Ta kontakt på admin#askersvom.no

Årsmøte 2023

 • Invitasjon 2023
 • Budsjett 2023
 • Signert årsberetning
 • Signert årsregnskap
 • Valgkomiteens innstilling til representant for styre, komiteer og verv
 • Engasjement av revisor
 • Signert rapport fra kontrollkomiteen
 • Revisjonsberetning
 • Protokoll


Årsmøte 2022

 • Invitasjon 2022
 • Budsjett 2022
 • Signert årsberetning
 • Signert årsregnskap 2021
 • Valgkomiteens innstilling til representanter for styre, komiteer og verv
 • Engasjement av revisor
 • Signert rapport fra kontrollkomiteen
 • Revisjonsberetning 2021 signert
 • Protokoll 2022
Årsmøte 2021

 • Agenda årsmøte 2021
 • Signert årsregnskap 2020
 • Signert årsrapport 2020
 • Revisjonsberetning 2020 signert
 • ASK Kontrollkomiteens rapport 2020
 • Budsjett 2021
 • Innstilling fra valgkomiteen 2021
 • Protokoll 2021
 • Forslag: virksomhetsplan 2021-2024
 • Forslag: Sportsligplan svømming
 • Forslag: Sportsligplan bredde

Årsmøte 2020

 • Agenda årsmøte 2020
 • Signert årsregnskap 2019
 • Signert årsrapport 2019
 • Revisjonsberetning 2019 signert
 • ASK Kontrollkomiteens rapport 2019
 • Budsjett 2020
 • Innstilling fra valgkomiteen 2020
 • Protokoll 2020

Årsmøte 2019

 • Agenda årsmøte 2019
 • Signert årsregnskap 2018
 • Signert årsrapport 2018
 • Revisjonsberetning 2018 Signert
 • ASK Kontrollkomiteens rapport 2018
 • Budsjett 2019
 • Protokoll 2019

Årsmøte 2018

 • Agenda årsmøte 2018
 • Årsrapport for ASK 2017
 • Årsregnskap ASK 2017
 • Revisjonsberetning 2017 Signert
 • Budsjett 2018
 • ASK Kontrollkomiteens rapport 2017
 • Valgkomiteens innstilling 18-19

Årsmøte 2017

 • Referat Årsmøte 2017_signert
 • Innkalling & Agenda årsmøte 2017
 • Styrets Årsrapport 2016
 • Budsjett 2017
 • ASK Revisjonsberetning 140317
 • ASK Årsregnskap med noter 2016
 • ASK Valgkomiteens innstilling 2017
 • ASK Kontrollkomiteens rapport 2016

Årsmøte 2016

 • Referat Årsmøte 2016
 • Agenda Årsmøte 2016
 • Styrets Årsrapport
 • Regnskap 2015
 • Noter til regnskap 2015
 • Revisors Revisjonsberetning 2015
 • Budsjett 2016
 • Kontrollkomiteens årsrapport
 • Ny lovnorm
 • Mandat for Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteens innstilling
 • Referat fra Årsmøte
 • Agenda
 • Valgkomiteens innstilling nytt styre
 • Kontrollkomiteens rapport
 • Årsrapport
 • Regnskap
 • Budsjett