Årsmøte 2021

26/02/2021

Innkalling til Årsmøte 17. mars 2021 (digital gjennomføring)
Årsmøte 2021 i Asker svømmeklubb finner sted som følger:
Dato: Onsdag 17. mars 2021
Tid: 18.00 -19.00.

Pga. smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien, vil årsmøtet også i år gjennomføres digitalt. Årsmøtet finner derfor sted på følgende link: https://us02web.zoom.us/j/86818268743.

Sakspapirer finner du her>>
• Revisjonsberetning 2020
• Budsjett 2021
• Kontrollkomiteens rapport
• Valgkomiteens innstilling
• Virksomhetsplan 2021 – 2024
• Sportsplan, svømming og bredde

Sakspapirene publiseres fortløpende.

Agenda:

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Behandling av årsberetning
 4. Behandling av regnskap
 5. Behandling av kontrollkomiteens rapport
 6. Behandling av revisjonsrapport
 7. Fastsettelse av kontingent 2021
 8. Behandling av budsjett
 9. Behandling og godkjenning av virksomhetsplan
 10. Behandling av eventuelle innkomne forslag fra medlemmer
 11. Valg av styre for 2021
 12. Valg av Kontroll og valgkomite 2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. mars 2021, e-post styreleder@askersvom.no.

Styrets forslag til virksomhetsplan for klubben for perioden 2021 – 2024 ligger som en del av sakspapirene og ønskes godkjent av årsmøtet. Styret henstiller om at medlemmene leser nøye gjennom denne og gir innspill til endringer oa. innen fristen som er angitt ovenfor.

For å ha stemmerett på årsmøtet og være valgbar til verv må man ha fylt 15 år, være registrert som medlem senest en måned før årsmøtet, og kontingenten må være betalt. Du kan registere deg som medlem på to ulike måter via tryggivann.no.

1. Registrer deg som medlem med kun betaling av medlemskontigenten her>>

2. Registrere deg som støttemedlem hvor du betaler medlemskontigent i tillegg til å støtte klubben med 150 kr her>>

Regning for kontingenten kommer da på e-post.

Begge medlemskap typene gir deg tilgang på disse medlemsfordelene.

Pga. smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien vil stemmegivningen også i år være skriftlig. Instruksjoner og skjema for stemmegiving finner du her>>

Vi oppfordrer foreldre til melde seg inn i klubben. Støtt klubben med ditt medlemskap.

Med vennlig hilsen
Styret i Asker svømmeklubb