Årsfest 2016 – Invitasjon og innkalling

11/02/2016

Bli med på å feire klubben vår torsdag 17.mars 2016 på Landøya skole. Årsfesten starter 19.00. Det blir mat, utdeling av premier med mer.
Bli med ved å melde deg inn her: http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=44435
kr. 100 per person.

Årsmøte 2016 – Innkalling

Velkommen til årsmøte i Asker svømmeklubb

Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 18.00

Sted: Landøya skole (klasserom)

Agenda:

1. Valg av møteleder, referent og tellekorps

2. Godkjenning av innkalling

3. Behandling av årsberetning

4. Behandling av regnskap

5. Behandling av kontrollkomiteens rapport

6. Behandling av revisjonsrapport

7. Fastsettelse av kontingent 2017

8. Behandling av budsjett

9. Behandling av ny lovnorm

10. Behandling av mandat til kontrollkomiteen

11. Behandling av eventuelle innkomne forslag fra medlemmer

12. Valg av styre for 2016

13. Valg av kontrollkomite for 2016

14. Valg av valgkomite for årsmøtet 2017

15. Valg av 3 representanter til årsmøtet i Akershus svømmekrets

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3. mars 2016, e-post styret@askersvom.no. Agenda og sakspapirer vil legges her på http://www.askersvom.no/en/om/dokumenter

Alle med tilknytting til Asker svømmeklubb er invitert. For å ha stemmerett må en være fylt 15 år, ha betalt medlemskontingenten 250.- senest en måned før årsmøtet og kontingenten må være betalt. Vær oppmerksom på at foreldre til barn på kurs / trening IKKE automatisk er medlem, heller ikke instruktører.

Du kan selv registrere ditt medlemskap i Trygg i vann. Velg kurs fra ‘Asker SK’, kurstype ‘Annet’, kurs ‘Medlemskap ASK 2016’. Regning for kontingenten kommer da på e-post alternativt send et mail til admin@askersvom.no så kan vi gjøre det for deg.

Etter årsmøtet vil det bli servert middag så som i fjor. Egen påmelding for dette vil bli sendt ut.

Hilsen Styret