09/11/2020

ÆRESMEDLEMMER

Medlemmer som har bidratt ekstra til klubben gjennom aktivt klubbarbeid over tid, stor innsats som trener, fremragende resultater innen svømmesporten eller på andre måter i vesentlig grad har arbeidet for klubben og fremmet klubbens interesser kan utnevnes til æresmedlem. Medlemmet utnevnes av styret, medlemskapet er livsvarig og det kreves ikke medlemskontingent. 
(dokumentet oppdateres etter hvert som vi får tak i informasjon fra tidligere)

Randi Larsen – 2021

Utnevnes herved til æresmedlem i Asker svømmeklubb med bakgrunn i lang og tro tjeneste for klubben, hun var i tillegg en av de som var med på å starte Asker svømmeklubb og er en aktiv masters svømmer i klubben.

Torbjørn Sund – 2010
Utnevnes herved til æresmedlem i Asker svømmeklubb med bakgrunn i lang og tro tjeneste for klubben. 

Ingvild Snildal – 2009
Utnevnes herved til æresmedlem i Asker svømmeklubb med bakgrunn i sine mange nasjonale og internasjonale prestasjoner og utallige norske rekorder gjennom mange år.

Gun Hvalstad – 2008
Utnevnes herved til æresmedlem i Asker svømmeklubb med bakgrunn i lang og tro tjeneste for klubben

Jostein Rustad – 2008
Utnevnes herved til æresmedlem i Asker svømmeklubb med bakgrunn i lang og tro tjeneste for klubben.

Tore Flakstad – 1995
Tore Flakstad virket som trener i klubben

Per Krattebøl – 1980
Per Krattebøl (1925-2005) virket som trener i klubben fra ca 1970 til 1985

Rolf Lemmick Juell – 1980
Rolf Lemmick Juell (1920-2007) har undervist på frivillig basis mer enn 2 000 barn. Det resulterte i at han ble utnevnt til æresmedlem for sin innsats for barn i Asker og Bærum svømmeskole på Landøya. Les mer her.