27/10/2020

6.8 Forsikringer

Alle utøvere med unntak av svømmeskolen har årlig Norges Svømmeforbunds lisens, og er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Lisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring.

Utøvere mellom 9 og 12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen.

Mer informasjon om forsikringene tilknyttet Norges Svømmeforbunds lisens finner du her.

Alle som betaler Norges Svømmeforbunds lisens har tilgang til Skadetelefonen (Tlf 02033). Her melder du fra om både akutte skader og belastningsskader. Skadetelefonen gir også gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.

Svømmeklubben har en dekkende personal- og skadeforsikring hos NHO Idrett. Den inkluderer blant annet underslagsforsikring, som skal sikre klubben mot økonomiske tap i tilfelle økonomisk utroskap og ulykkesforsikring for all medlemmer under dugnader/arrangementer og lignende i regi av klubben. Kontor, klubbhus og lager er inkludert i forsikringen.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22