27/10/2020

6.6 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i klubben og personalansvar for daglig leder. Daglig leder har personalansvar for øvrige ansatte. Svømmeskoleansvarlig, hovedtrener, bredde- og prosjektansvarlig har personalansvar for sine respektive trenere, assistenttrenere og instruktører.

Ved ansettelse av utenlandske trenere, se informasjon fra Norges svømmeforbund.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22