27/10/2020

6.6 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i klubben, mens daglig leder har personalansvar for øvrige ansatte. Svømmeskoleansvarlig, hovedtrener, trener stup og trener synkron har personalansvar for sine respektive trenere, assistenttrenere og instruktører.

Hver enkelt leder har medarbeidersamtaler med sine medarbeidere. Styreleder har medarbeidersamtaler med daglig leder. Disse gjennomføres årlig i februar/mars.

Styret er ansvarlig for ansettelser og arbeidskontrakter.  Styret avgjør i hver enkelt ansettelsessak hvem som skal involveres i prosessen og hvem som står for den praktiske gjennomføringen av stegene i prosessen. Ved ansettelse av timebetalte trenere og instruktører kan rekrutteringsprosessen avvikes. Ved rekruttering av fulltidsansatte skal prosessen følges.

Styret følger en fastlagt rekrutteringsprosess ved ansettelser.

Ved ansettelse av utenlandske trenere, se informasjon fra Norges svømmeforbund.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20