27/10/2020

6.4 Klubbens antidopingarbeid

Klubben og alle medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Asker svømmeklubb er sertifisert som et «Rent idrettslag», og sertifiseringen gjelder for 2 år.

Asker svømmeklubb er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av rusmidler.

For mer informasjon kan du se svømmeklubbens retningslinjer; rusmidler eller Asker svømmeklubbs antidopingpolicy. I tillegg kan du lese mer på «Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge» og rentindrettslag.no

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20