27/10/2020

6.3 Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utøvere med funksjonshemming.

Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag (Informasjon fra Norges Idrettsforbund, se her).
  2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Prosedyre for politiattest i klubben:

  • Styret har oppnevnt en ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i Asker svømmeklubb. Kontaktperson finner du her.
  • Ansvarlig for politiattester informerer søkeren om prosedyren og vedlegger nødvendig informasjon for søknad.
  • Søkeren sender inn elektronisk søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren. Vedlegget med bekreftes for stillingen fås av ansvarlig for politiattester. Attesten sendes tilbake fra politiet til den enkelte søkeren.
  • Barn under 18 må søke med papirsøknad, med signatur fra foresatte.
  • Alle som skal ha politiattest, må fremvise dette til ansvarlig for politiattester når denne er mottatt.
  • Ansvarlig for politattester lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, bekreftelse på at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Asker svømmeklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med funksjonsshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Ønsker du mer informasjon, se «Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund».

Link til søknad finner du her.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20