25/04/2022

6.16 Beredskapsplan

Normalsituasjon: Stabil drift

Krise inntreffer, overordnet eller planlagt

 1. Tidlig krisemøte med styremedlemmer: Hva vet vi?
 2. Styret gir daglig leder mandat slik at de ansatte kan komme med løsningsforslag
 3. De ansatte får 2 – 4 dager/1 måned på å komme med en løsning og presentere denne for styret etter plan pkt 1
 4. Beslutning tar ut fra innkommet forslag. Implementeres og evalueres i etterkant

Ekstern:

Pandemi – bassenget stenges pga nasjonale restriksjoner

 • Hva vet vi om tidsperspektivet, har vi historiske data?
 • Hva er alternativene for trening; ute og inne. Grupper veruss enkeltpersoner, gjeldende regler.
 • Hva er alternativene for andre grupper som svømmeskolen, barnehage og skolesvømming
 • Hvordan informerer vi alle parter; utøvere, medlemmer, foresatte m.fl.
 • Økonomiske konsekvenser basert på tilsvarende historiske situasjoner
  • Ansatte, 62% av 6G
  • Asker svømmeklubb, historiske krisepakker og tilskudd Asker kommune
 • Hva kan gjøres for å planlegge oppstart, spesielt svømmeskolen:
  • Det tar lengre tid å starte opp enn det det kan se ut som
   • Medlemmer
   • Ansatte
 • Planlegging basseng – ulike scenarier for oppstart
  • Prioriteringer mellom gruppen, diskusjon med Askerbadene
  • Ulike bassengoppsett, avhengig av antall per bane/bygg, med og uten publikum, antall basseng

Bassenget stenges – skader, reparasjoner

 • Få oversikt over tidsperspektivet, alternative bassenger, samarbeid med andre klubber og alternativ trening. Akutt eller planlagt.
 • Hva er alternativene for trening; ute og inne. Grupper versus enkeltpersoner og gjeldende regler
 • Hva er alternativene for andre grupper som svømmeskolen, barnehage og skolesvømming
 • Økonomiske konsekvenser basert på tilsvarende historiske situasjoner
 • Hva kan gjøres for å planlegge oppstart, fast ansatte, instruktører og utøvere:
  • Det tar lengre tid å starte opp enn det det kan se ut som
   • Medlemmer
   • Ansatte
   • Utøvere
   • Ansatte, 62% av 6G

Internt

Nøkkelpersoner

 • Få oversikt over tidsperspektivet, alternative bassenger, samarbeid med andre klubber og alternativ trening. Akutt eller planlagt.
  • Klubbhåndbøker må være oppdatert
  • Sikre at alle bruker felles lagringsplasser for effektive repetisjoner og henting av historiske data
 • Nyansettelse avhengig av situasjon
 • Planlegge for fremtiden – Succession Planning

Mangler personell

 • Stort sykefravær
  • Trenere – trenerne kan overlappe hverandre
   • Halvårsplan for treningen med mål, stevner og fokusområder
 • Instruktører
  • Dagtid kan eventuelt ta kveldsvakter
  • God fordeling mellom
   • Fast fulltidsansatte
   • Faste dagvakter
   • Tilkallingsvakter
  • Nok instruktører som er opplært

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: –
Redigert: –
Godkjent: xx.xx.xxxx