6.16 Beredskapsplan

Normalsituasjon: Stabil drift

Krise inntreffer, overordnet eller planlagt

  1. Tidlig krisemøte med styremedlemmer: Hva vet vi?
  2. Styret gir daglig leder mandat slik at de ansatte kan komme med løsningsforslag
  3. De ansatte får 2 – 4 dager/1 måned på å komme med en løsning og presentere denne for styret etter plan pkt 1
  4. Beslutning tar ut fra innkommet forslag. Implementeres og evalueres i etterkant

Ekstern:

Pandemi – bassenget stenges pga nasjonale restriksjoner

Bassenget stenges – skader, reparasjoner

Internt

Nøkkelpersoner

Mangler personell

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: –
Redigert: –
Godkjent: xx.xx.xxxx