27/10/2020

6.15 Skade/sykdom utøvere

Ved sykdom eller skade på utøver, er det viktig at det er dialog mellom utøver/foresatte og trener. Trener vil tilrettelegge for utøvere/foresatte i perioder med sykdom eller skade. Se her for våre rutiner i forbindelse med oppfølging av skadde utøvere.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20