27/10/2020

6.14 Alvorlige hendelser og ulykker

Ved ulykker er det viktig at Asker svømmeklubbs alarmplan følges.

Asker svømmeklubb har utviklet en kriseplan for bruk ved håndtering av alvorlige hendelser og ulykker.

I denne sammenheng er det en alvorlig hendelse er når det oppstår en negativ situasjon av alvorlig karakter (eks underslag eller overgrep), eller at det skjer en ulykke enten fysisk eller psykisk med våre medlemmer, medarbeidere eller frivillige i organisasjonen (eks fall, trafikk- eller drukningsulykker). Det er i slike situasjoner at denne planen skal tas i bruk.

En hendelse kan variere fra ikke-kritisk til meget kritisk. En kritisk hendelse er alvorlige ulykker eller begivenheter. Hendelsen kan utvikle seg til krise dersom situasjonen ikke håndteres, eller dersom hendelsen er av alvorlig art.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.11.20
Godkjent: 11.11.20