6.13 Trakassering

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens og Asker svømmeklubbs verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i klubben. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i klubben skal jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Se idrettsforbundets sider om seksuell trakassering for mer detaljer, samt informasjonsvideoer om trenernes ansvar.

Klubben har kontaktpersoner som kan oppsøkes i forbindelse med trakassering. Kontaktinformasjon skal alltid ligge på forsiden av vår hjemmside.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: –
Redigert: 08.10.22
Godkjent: 17.10.22