27/10/2020

6.11 Utmerkelser og æresbevisninger

Æresmedlemmer
Alle medlemmer kan komme med forslag til æresmedlemsskap til styret. Nye æresmedlemmer presenteres av styret på årsmøtet.

For oversikt se her

Tron Hvalstads Pokal
Hvert år deles «Tron Hvalstads pokal» ut til beste gutt og beste jente i klubben, målt etter høyest oppnådde FINA poeng på EN øvelse.

For oversikt se her

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 08.02.21