27/10/2020

6.10 Anlegg og utstyr

Asker svømmeklubb har tildelt bassengtid til trening og kursvirksomhet fra Asker kommune ved Holmen svømmehall og Risenga svømmehall. Det er kommunen som er eier av anleggene, og som har ansvaret for vedlikehold av disse.

Klubbutstyr:

  • Tidtakanlegg: Asker svømmeklubb eier eget tidtakerutstyr som benyttes på egne stevner. Utstyret skal i utgangspunktet ikke leies ut.
    • Ansvarlig for utstyr skal påse at utstyret til enhver tid er i orden, fritt for skader og klart til bruk. Den ansvarlige skal bistå ved ut -og innlevering av utstyret og være en støttefunksjon til tidtakingsgruppen ved behov.
  • Tribuner: Asker svømmeklubb eier egne tribuner som benyttes på egne stevner. Utstyret kan leies ut ved forespørsel.
    • Se her for mer informasjon om retningslinjer og sjekkliste ved utleie.
  • Opplærings- og treningsutstyr: Asker svømmeklubb eier utstyr som brukes i opplæring- og treningsøyemed. Dette utstyret er nedlåst og lånes ved intern bruk. Dette inkluderer også førstehjelpsutstyr.

Personlig utstyr:
Utøverne plikter selv å anskaffe utstyr som benyttes i treningene. Dette avtales med trenere/instruktører. Det er ønskelig at utøverne og foresatte benytter klubbtøy i forbindelse med konkurranser og arrangementer for å profilere klubben og skape samhold.

For bestilling av utstyr og klubbtøy kan du se her.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20