27/10/2020

6.1 Årshjul

MånedHvaAnsvarlig
JanuarVelkommen til vårsemesteret, hva skjerDaglig leder
Møte med foreldrekontakterSosialansvarlig
Fordele ansvar lagledereSosialansvarlig
KlubbrekorderMona og hovedtrener
FebruarAsker OpenStevneansvarlig og administrasjonen
ÅrsrapportStyreleder
Årsregnskap klartDaglig leder
VinterferieleirHovedtrener
MarsMedarbeidersamtaler gjennomføresDaglig leder og lnnjeansvarlig
Årsmøte, Asker svømmeklubbStyreleder og styret
AprilOppdatere klubbhåndbok, årlig gjennomgangHåndboksansvarlig
HMS gjennomgangDaglig leder
Lønnsvurdering/forhandlingerStyret og daglig leder
Årsmøte Akershus svømmekretsStyret og daglig leder
KompetansehelgaDalig leder
Rapportering av medlemsopplysninger, og søknad momsrefusjonDaglig leder
MaiSesongplan påfølgende høstHovedtrener
JuniSommerleir, treningsleir, CamperHovedtrener
Terminlisten for høsten legges utHovedtrener
Åpne for påmelding svømmeskolen, påfølgende skoleårSvømmeskoleansvarlig
JuliSommerferie
AugustMelde inn stevner til MedleyStevneansvarlig
OppstartsleirHovedtrener
Velkomstbrev ut til nye og gamle i klubben, hva skjerDaglig leder
Møte med foreldrekontakterSosialansvarlig
Fordele ansvar lagledereSosialansvarlig
Trener/lederkonferanseDaglig leder
SeptemberAsker HøststevneDaglig leder
OktoberSesongplanlegging påfølgende vårHovedtrener
Revisjon av sportsplanerStyret og administrasjonen
NovemberPresentasjon budsjett til styretDaglig leder
DesemberTerminlisten for våren legges utHovedtrener
Budsjett påfølgende år klartDaglig leder

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 04.06.22
Godkjent: 24.05.22