27/10/2020

5.3 Til deg som er trener

Trenerne har ansvaret for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er du en representant for klubben og du bør være kjent med:

*denne blir endret i forbindelse med ny virksomhetsplan som vil gjelde fra 2021

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20