27/10/2020

5.2 Til deg som er foresatt

Foresatte bør være kjent med:

Som foresatt forventes det at du stiller opp på det frivillige arbeidet du blir bedt om å bidra til. For å ha stemmerett på årsmøtet, må du være medlem av Asker svømmeklubb.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20