27/10/2020

5.2 Til deg som er foresatt

Foresatte bør være kjent med:

Som foresatt forventes det at du stiller opp på det frivillige arbeidet du blir bedt om å bidra til. For å ha stemmerett på årsmøtet, må du være medlem av Asker svømmeklubb. Ønsker du å vite mer om dette, kan du gå inn på «Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen».

*denne blir endret i forbindelse med ny virksomhetsplan som vil gjelde fra 2021

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20