27/10/2020

4.5 Reise i regi av klubben

På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig lagleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Daglig leder sammen med trenere og prosjektansvarlig setter opp lagledere for treningsleirer og eksterne konkurranser. Er det overnattingstur i regi av klubben, skal alle ha godkjent politiattest (6.3 Politiattester eller Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund). Når vi er på reiser, har vi regler som gjelder for utøverne.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20