27/10/2020

4.3 Konkurranser generelt

Svømming:

  • Klubbkonkurranser er uhøytidelig konkurranser for klubbens egne svømmere.
  • Ikke-approberte konkurranser (rekruttstevner) er for svømmere under 9 år som ikke kan delta på approberte konkurranser. Her er det ingen rangering av resultatene, ingen blir diskvalifisert og normalt gis det deltakerpremier. Barn kan delta på ikke-approberte konkurranser fra det året de fyller 8 år.
  • Approberte konkurranser må følge lover og regler fra Norges Svømmeforbund, og konkurransen kan kun gjennomføres med autoriserte dommere. Man kan delta på approberte konkurranser fra det året man fyller 9 år. Er man gammel nok til å delta på approberte konkurranser, vil man også kunne bli diskvalifisert. Resultatlisten vil være alfabetisk for deltakere som er 9-10 år. I landsdels- og nasjonale konkurranser kan man delta fra det året man fyller 11 år, mens man kan delta i konkurranser med kvalifiseringskrav fra det året man fyller 13 år. Her finner du årets kvalifiseringskrav.

Synkron:

  • Ikke-approberte konkurranser: Stjernekonkurransen er en rekrutteringskonkurranse for barn fra det året de fyller 8 år og det er ingen øvre aldersgrense. Barn i alderen 8-10 år rangeres ikke og resultatlisten sorteres alfabetisk. I stjernekonkurransen konkurreres det i Stjerne 1 – Stjerne 10 i aldersgruppene 8-10 år og 10 år og eldre.  Alle deltakere får deltakerpremie og det deles ut premie til 1., 2. og 3. plass i hver stjerne.  I tillegg deles det ut bestemanns premier, 1., 2. og 3. plass basert på poeng uavhengig av stjerne.

Stup:
Ikke aktuelt pr dags dato.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20