27/10/2020

4.1 Treningsgrupper

Svømmeskole barn og ungdom:

 • Babysvømming 0 – 12 mnd
 • Småbarnssvømming 1-5 år
 • Begynneropplæring for barn
 • Videregående opplæring for barn
 • Svømmeopplæring for ungdom
 • Ungdom, forbedring av ferdigheter
 • Vill i vann, barn og unge

Les mer om svømmeskolen

Svømmeskole voksne:

 • Vanntrim
 • Svømmeopplæring for voksne
 • Crawlekurs for voksne

Les mer om svømmeskolen for voksne

Treningsgrupper:
Svømming*:

 • Elite Senior
 • Elite junior
 • Speed elite
 • Elite ung
 • Konkurranse
 • Intro/Start
 • Speed Training
 • Masters

For å lese mer om treningsgruppene, se hjemmesiden, og i sportsplanen for svømming*

Stup*

 • Stupskolen

Dette kan du lese mer om på hjemmesiden, og i sportsplanen* for stup .

Synkron*

 • Konkurransegruppe
 • Synkronskolen

Dette kan du lese mer om på hjemmesiden, og i sportsplanen* for synkron.

Parautøvere
Klubben har opplegg for både barn og voksne parautøvere, og klubben plasserer disse i grupper avhengig av alder, funksjonshemming og svømmeferdigheter. Asker svømmeklubb ønsker å øke antall parautøvere. Her kan du lese mer om aktivitetene. Ønsker du mer informasjon, se Paraidrett fra Norges Idrettsforbund.

*denne blir endret i forbindelse med ny sportsplan som vil gjelde fra 2021

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20