27/10/2020

4.1 Treningsgrupper

Svømmeskole barn og ungdom:

 • Babysvømming 0 – 12 mnd
 • Småbarnssvømming 1-5 år
 • Begynneropplæring for barn
 • Videregående opplæring for barn
 • Svømmeopplæring for ungdom
 • Vill i vann, barn og unge

Les mer om svømmeskolen

Svømmeskole voksne:

 • Vanntrim
 • Svømmeopplæring for voksne
 • Crawlkurs for voksne

Les mer om svømmeskolen for voksne

Treningsgrupper:
Svømming:

 • NMsr-gruppe (C1)
 • NMjr-gruppe (C2)
 • UM/ÅM-gruppe (C3)
 • LÅMØ-gruppe (C4)
 • Startgruppe (C5)
 • Introgruppe (C6)
 • Haigruppe
 • Delfingruppe
 • Speed Training
 • Masters

(C=competition)
For å lese mer om treningsgruppene, se hjemmesiden, og i sportsplanen for svømming. 

Stup

 • Stupskolen

Dette kan du lese mer om på hjemmesiden, og i sportsplanen for bredde .

Synkron

 • Konkurransegruppe
 • Synkronskolen

Dette kan du lese mer om på hjemmesiden, og i sportsplanen for bredde.

Parautøvere
Klubben har opplegg for både barn og voksne parautøvere, og klubben plasserer disse i grupper avhengig av alder, funksjonshemming og svømmeferdigheter. Asker svømmeklubb ønsker å øke antall parautøvere. Her kan du lese mer om aktivitetene. Ønsker du mer informasjon, se Paraidrett fra Norges Idrettsforbund.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22