3 Medlemskap

Alle som deltar på opplæring, trening eller har en støttefunksjon for klubben, er å anses som medlem av klubben og må betale medlemkontingent. Denne er lik for alle.

Det er et krav at dommere og styremedlemmer skal være medlem i klubben.

Æresmedlemmer av klubber er fritatt medlemskontingent.

Alle medlemmer kan komme med forslag til æresmedlemsskap til styret. Nye æresmedlemmer presenteres av styret på årsmøtet.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 18.02.21