3.3 Startkontingenter – deltakeravgifter

Konkurranseavgiften er estimert basert på antall konkurranser og treningsparti. Terminlisten med aktuelle konkurranser legges ut på hjemmesiden fortløpende og senest i november og juni hvert år.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22