27/10/2020

3.2 Treningsavgifter

Treningsavgiftene til treningspartiene og svømmeskolen fastsettes på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene.

Faktureringsrutiner:
Svømmeskole

  • Påmelding i august. Nye deltakere tas inn fra ventelister fortløpende. En periode følger skoleruten i Asker kommune.
  • Faktureres ca. 1. hver måned med 7 dagers betalingsfrist. Faktura sendes som efaktura.
  • Utmelding før den 15. hver måned. Utmelding gjøres på e-post til: kurs@askersvom.no (påbegynt måned må betales for)
  • Instruktørene vurderer underveis om deltakerne kan flyttes oppover i nivåstigen. Flyttingen vil skje fortløpende.
  • Totalprisen for et helt år er delt på antall måneder med treningsaktivitet. Prisen pr. måned er lik uansett antall treningsdager pr måned (fakturerer totalt 9 ganger pr år).

Treningspartier

  • Treningsavgift og konkurranseavgift faktureres 4 ganger pr år.
  • Medlemsavgift og Norges Svømmeforbunds lisens er årlig og faktureres i januar. Lisensen betales direkte inn via minidrett.no
  • Egenandeler for konkurranser og samlinger med reise og/eller opphold faktureres i etterkant av konkurransen/samlingen. Deltakelse på alle treningsleirer er selvkost.
  • Deltakere på nasjonale konkurranser sponses opp til 60% for reise, opphold og startavgifter. Satsen avgjøres av styret.

Trening- og konkurranseavgifter trenger ikke årsmøtevedtak, men baseres på faktisk kostnad.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20