3.2 Treningsavgifter

Treningsavgiftene til treningspartiene og svømmeskolen fastsettes på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene.

Faktureringsrutiner:
Svømmeskole

Treningspartier

Trening- og konkurranseavgifter trenger ikke årsmøtevedtak, men baseres på faktisk kostnad.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 30.09.21
Godkjent: 18.10.21