3.1 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, betales forskuddsvis og skal betales for hvert enkelt medlem. Medlemskontingenten er spesifisert og faktureres separat i begynnelsen av året. Medlemskontingenten er på 250 kroner per år.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22