27/10/2020

3.1 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, betales forskuddsvis og skal betales for hvert enkelt medlem. Medlemskontingenten er spesifisert og faktureres sammen med treningsavgiften og konkurranseavgiften i begynnelsen av året. Medlemskontingenten er på 250 kroner pr år.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20