Sunn idrett

Tekst og bilder er hentet fra sunnidrett.no

Sunn idrett skal bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske.

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund som jobber med å fremme sunne idrettsmiljøer og forebygge spiseforstyrrelser.

Hovedmål

Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere

Målgrupper

Vår hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-18 år. I tillegg har vi et stort fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten.

E-læring – gratis for alle!

E-læringskursene er tilgjengelige for alle og er gratis. Det eneste du må gjøre for å få tilgang på kursene er å opprette en bruker i Min Idrett.

Vi tilbyr følgende kurs:

  • Sunn idrett e-læring – for ungdomstrenere fra alle idretter, som gir teoretisk og praktisk kunnskap om idrettsernæring, hvordan fremme sunne idrettsmiljøer og å forebygge spiseforstyrrelser. Dette kurset er lagt på trener 2 nivå i Trenerløypa til NIF og vil inngå som en del av trenerutdanningen i flere idretter.
  • Idrettsernæring 1 og 2 – for deg som er utøver, trener, foresatt eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten. Vi anbefaler modul 1 for 13-15 år og modul 2 for 16 år +.
  • Idrett og spiseforstyrrelser – for deg som er trener, foresatt eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten

Sunn idrett sin e-læringsportal

https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=10