27/10/2020

2.6 Utvalg/komitéer

Asker svømmeklubb har flere utvalg og komitéer. Valgkomité, valgt revisor og kontrollkomité er lovpålagt, mens andre utvalg og komitéer er frivillige å ha for klubben.

 • Idrettslag med omsetning over 5 millioner kroner skal engasjere en statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Revisor velges av årsmøte. Her finner du hvem som er revisor for Asker svømmeklubb.
 • Foresattkontaktene skal:
  • Være bindeledd mellom trenere/adminstrasjon og foresatte
  • Foresattkontakter velges på fellesmøter sammen med trener og foresatte på starten av høstterminen
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Laglederansvarlig skal:
  • Påse at klubben har nok lagledere og at disse oppfyller kravene
  • Laglederansvarlig rekrutteres av administrasjonen
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Ansvarlig for Facebooks treningsgrupper
  • Administrere Facebook-grupper for alle treningsgruppene. Dette innebærer å informere alle foresatte om siden, og legge ut relevant informasjon.
  • Ansvarlig for disse gruppene rekrutteres av administrasjonen
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Konkurranseutvalg skal gjennomføre konkurranser i klubbens regi. Utvalget skal legge til rette for at NSF velger ASK som arrangør av mesterskap. Videre ønskes det at utvalget arbeide aktivt med utvikling av forskjellige konsepter i samabeid med andre klubber for å gjøre regionens konkurranser attraktive for både utøvere og klubber, i og utenfor Norge.
  • Sjekkliste; Konkurranseutvalg her
 • Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer egne godkjente dommere (kretsdommere/forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte konkurranser både i regi av klubben og ellers i Akershus svømmekrets.
  • Administrasjonen påser at dommeransvarlig blir rekruttert 
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Antidopingansvarlig skal påse at klubben gjennomfører sertifiseringen for Rent Idrettslag hvert 2. år, og utarbeider handlingsplan. Antidopingansvarlig bistår administrasjonen med å gjennomføre handlingplanen for antidoping i klubben. Samt påse at dokumentene antidopingpolicy og beredskapsplan i dopingsaker er oppdaterte.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22