27/10/2020

2.6 Utvalg/komitéer

Asker svømmeklubb har flere utvalg og komitéer. Valgkomité, valgt revisor og kontrollkomité er lovpålagt, mens andre utvalg og komitéer er frivillige å ha for klubben.

 • Idrettslag med omsetning over 5 millioner kroner skal engasjere en statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Revisor velges av årsmøte. Her finner du hvem som er revisor for Asker svømmeklubb, og retningslinjer for revisor finner du her.
 • Foresattkontaktene skal:
  • Være bindeledd mellom trenere/adminstrasjon og foresatte
  • Foresattkontakter velges på fellesmøter sammen med trener og foresatte på starten av høstterminen
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Laglederansvarlig skal:
  • Påse at klubben har nok lagledere og at disse oppfyller kravene
  • Laglederansvarlig rekrutteres av administrasjonen
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Ansvarlig for Facebooks treningsgrupper
  • Administrere Facebook-grupper for alle treningsgruppene. Dette innebærer å informere alle foresatte om siden, og legge ut relevant informasjon.
  • Ansvarlig for disse gruppene rekrutteres av administrasjonen
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Konkurranseutvalg skal gjennomføre konkurranser i klubbens regi. Utvalget skal legge til rette for at NSF velger ASK som arrangør av mesterskap. Videre ønskes det at utvalget arbeide aktivt med utvikling av forskjellige konsepter i samabeid med andre klubber for å gjøre regionens konkurranser attraktive for både utøvere og klubber, i og utenfor Norge.
  • Sjekkliste; Konkurranseutvalg her
 • Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer egne godkjente dommere (kretsdommere/forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte konkurranser både i regi av klubben og ellers i Akershus svømmekrets.
  • Administrasjonen påser at dommeransvarlig blir rekruttert 
  • Funksjonsbeskrivelse her
 • Antidopingansvarlig skal påse at klubben gjennomfører sertifiseringen hvert 2. år, og utarbeider handlingsplan. Antidopingansvarlig bistår administrasjonen med å gjennomføre handlingplanen for antidoping i klubben. Samt påse at dokumentene antidopingpolicy og beredskapsplan i dopingsaker er oppdaterte.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 10.02.21
Godkjent: 17.02.21