2.5 Ansatte

Asker svømmeklubb har heltidsansatte, deltidsansatte samt ansatte på timesbasis. Alle ansatte skal ha en arbeidskontrakt. Her finner du de til enhver tid faste ansatte, og stillingsbeskrivelsene ligger her.

De ansatte har personlig avlønning, og lønn for alle ansatte fastsettes av styret. Lønnsplassering skal være i forhold til stillingens ansvar, myndighet, oppgaver, krav og plass i organisasjonen.

Lønn for timebaserte instruktører er basert på alder, utdanning og erfaring (ref. Norges Svømmeforbunds sitt utdanningssystem).

Det er fastsatte regler med tilhørende satser for avlønning/refusjon i forbindelse med reiser. Styret er ansvarlig for fastsettelse og regulering av satsene.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 26.04.22