2.3 Klubbens lov

Asker svømmeklubb sin lov finner du her.
Ny loven pga ny lovnorm må vedtas på neste årsmøte

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20