2.2 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov (LINK).

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside. For mer informasjon rundt årsmøtet, se Protokoller fra tidligere årsmøter og sjekkliste for årsmøtet finner du her.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 05.06.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20