25/10/2020

1.5 Mål for Asker svømmeklubb

For å oppnå Asker svømmeklubbs visjon i tråd med virksomhetsidéen har Asker svømmeklubb definert følgende mål:

  • Mål for klubbens organisering: En fortsatt effektiv drift og økonomisk solid klubb som legger til rette for frivillig innsats fra medlemmene. Styret skal sikre engasjement og involvere klubbens medlemmer.
  • Mål for aktiviteten i klubben: Det arbeides mot fortsatt vekst i svømmeskolen og økning i andelen som går fra grunnleggende svømmetrening til svømmeklubbens øvrige tilbud. Det skal aktivt arbeides for å beholde utøvere som ikke ønsker å være aktive svømmere ved andre tilbud og som instruktører. Alle tilbud skal være mestringsorientert.
  • Mål for konkurranse og toppidrett: Klubben skal ha topp og bredde i aktivitet i vann uavhengig av funksjonsnivå. Klubben erkjenner at topp og bredde satsningene er avhengige av hverandre.
    • Mål for anlegg: Klubben ønsker driftsansvar for vannflaten i den nye svømmehallen på Holmen.
  • Mål for økonomien: Klubben skal øke omsetningen. Økt omsetning skal komme medlemmene til gode gjennom utvidet og forbedret tilbud.

For mer informasjon om klubbens strategier, se virksomhetsplanen* for svømmeklubben. Du kan også lese mer i sportsplanene for svømming, stup og synkron*.

*denne blir endret i forbindelse med ny virksomhetsplan som vil gjelde fra 2021

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20