1.4 Verdier

Profesjonalitet, respekt, idrettsglede, grensesprengende.

Profesjonalitet
Alt vi gjør, enten dette er på trening, i mesterskap eller i andre sammenhenger innenfor klubben skal være skikkelig og både holde et høyt faglig nivå og prestasjonsnivå. Vi skal ha stor integritet i alt vi gjør, og vi skal kontinuerlig søke kompetanse og informasjon for å utvikle og forbedre klubbens sportslige og administrative kapasitet. Innenfor for svømming og vannsport skal klubben holde et høyt faglig nivå i nasjonal målestokk.

Respekt
Vi skal vise ethvert menneske respekt. Vi skal ta vare på og støtte hverandre og inkludere andre. Klubben skal være et trygt og godt miljø for alle medlemmer og være et miljø som skal fremme trivsel og positivitet. Klubben skal hos hver enkelt utøver respektere og ivareta hele mennesket. Klubben skal erkjenne at utøveren har interesser, behov og plikter utenfor klubben og idretten. Klubben skal derigjennom søke å tilrettelegge for at der er en sunn og god balanse mellom utøverens tid og aktiviteter i og utenfor klubben.

Idrettsglede
Gjennom trygghet, trivsel, utfordringer og mestring skal klubbens medlemmer og utøvere oppleve glede gjennom de aktivitetene de deltar igjennom klubben. Klubben skal strebe etter å legge til rette for at slik glede vedvarer hos den enkelte også etter at denne har sluttet i klubben. Klubben skal legge til rette for et godt sosialt miljø i klubben der utøverne trives i hverandres selskap, der utøverne er sammen også utenfor klubben og der livslange vennskap og relasjoner kan skapes. Klubben skal bygge gode holdninger hos utøverne, herunder ha null-toleranse for doping, rus og trakassering.

Grensesprengende
Klubben skal strebe etter å utvikle og utnytte den enkelte og klubbens potensiale maksimalt. Klubben skal legge til rette for at hver enkelt utøver får oppfylt sine sportslige evner, interesser og ambisjoner. Klubben skal derfor sette «hårete mål» både for klubben og den enkelte utøver. Klubben skal innrette sin virksomhet og tilrettelegge for at utøverne kan nå nasjonale og internasjonale prestasjonsnivåer dersom de har evner, interesse og ambisjoner for dette. Klubben skal være nytenkende og åpen for nye ideer og nye måter å tenke og handle på.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 26.04.22