1.3 Virksomhetsidé

Asker svømmeklubb utvikler utøvere i vann i et bredde- og elite-perspektiv i et livslangt forløp. Asker Svømmeklubb skal ha et tilbud på alle sportslige nivåer for alle utøvere med vekt på mestring og mestringsglede i et trygt og inkluderende miljø. Asker svømmeklubb er en aktiv medborger i lokalsamfunnet og bidrar med sin kompetanse og kapasitet til at innbyggerne i Asker kommune er trygge i og trives i vann.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 26.04.22