25/10/2020

1.3 Virksomhetsidé

Asker svømmeklubb utvikler utøvere i vann i et bredde- og eliteperspektiv i et livslangt forløp. Asker Svømmeklubb skal ha et tilbud alle nivåer for alle utøvere med vekt på mestring og mestringsglede i et inkluderende miljø.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: –
Godkjent: 28.10.20