1.2 Visjon

Asker svømmeklubb skal gjennom et variert svømmetilbud gi barn, unge og voksne i Asker kommune aktiviteter, trygghet og glede i vann. Asker svømmeklubb skal tilby et trygt og inkluderende miljø der den enkelte utøver kan utvikle sine sportslige interesser og nå sine individuelle mål og ambisjoner.

Asker svømmeklubb skal til enhver tid ha utøvere som deltar og hevder seg i regionale og nasjonale mesterskap. I Asker svømmeklubb skal utøvere som har slike ambisjoner, kunne utvikle seg til å nå et høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Gjennom å levere et idrettstilbud av høy faglig kvalitet, tilby sunt og godt idrettsmiljø og ha en profesjonell og robust drift skal Asker svømmeklubb være en høyt respektert og anerkjent svømmeklubb innenfor svømmemiljøet i Norge og en respektert medborger i Asker kommune.

Asker svømmeklubb sin visjon kan oppsummeres som følger: «TRIVSEL, TRYGGHET OG PRESTASJONER I VANN».

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 26.04.22