Viste du at Asker svømmeklubb også har tilbud om Minipolo, Stup og Vill i Vann ?

17/08/2022

 

Vi har ennå noe ledig plass på våre kurs i Minipolo, Stup og Vill i Vann. Les mer om våre kurs her eller ta kontakt med oss på kurs@askersvom.no.

Påmelding via tryggivann.no

Om minipolo

Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spille og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Sport, lek og mestringsglede i et godt samspill.

Treningstid

Treningen foregår på Holmen svømmehall, opplæringsbasseng.
Dag: Tirsdager
Tid: 19.10-19.20 (landtrening)
19.20-20.00 (vanntrening)
Pris: 600kr/mnd

Om stup

Idrettsgrenen stup har i seg – som alle bedømmingsidretter (turn, kunstløp, skihopp etc.) – elementer av estetisk, artistisk, kraft og teknisk natur.
Stup har vannet til felles med de andre grenene i NSF, men benytter det forskjellig. Stuperen benytter vannet som landingselement og har utviklet en fantastisk evne til å ta nedslaget

Nedslagsteknikken er en høyt utviklet kunst i seg selv. Felles med synkronsvømming har man streben etter estetiske bevegelsesløsninger. Med turneren har man konsentrasjon og eksplosiviteten felles. Med trampolineidretten har man viljen til å forsøke nye komplekse bevegelsesmønstre under luftferden felles. Med ballett har man gjentakelsene felles, om og om igjen, 100-talls ganger – til det perfekte.

Stup er en olympisk idrett. I de olympiske leker konkurreres det i 3m og 10m individuelt og 3m synkron og 10m synkron.

Dag: Tirsdager
Tid: 17.30-18.30 (Nybegynner)
18.30-19.30 (Videregående)
Pris: 700kr/mnd

Sted: Risenga Stup basseng

Om Vill i vann

Tilbudet er rettet mot unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og er ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 10 år som bør benytte seg klubbens svømmeskole, hvor fokus er på svømmeopplæring.«Vill i vann» er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge med fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Vill i vann er et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere aktivt.

Vill i vann skal kjennetegnes ved;
– At barna trives
– Aktiviteten er lekbetont
– Kompetente instruktører/trenere som ser hver enkelt
– Aktivitet er tilpasset deltakernes alder, utvikling og behov
– Et aktivitetstilbud som utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
– Aktiviteten vil bruke bassenget, svømmehallen og omgivelsene rundt på ulike måter med sikte på å utvikle kreativitet og allsidig bevegelseserfaring

Aldersgruppe:  9-15år
Tidspunkter: 2 ganger i uken

Trening 1:
Svømming
Dag: Onsdag kl. 18.00-19.00, Holmen 25m 

Trening 2:
Minipolo, Stup og aktiviteter
Dag: Tirsdager, tidspunkt og sted varierer i forhold til aktivitet
Pris: 800kr/mnd