VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Sel

SEL
Forkunnskaper: Barna skal mestre rygg og crawl med pust til siden og glistup fra bassengkant, samt ha kjennskap til sculling.

Mål:
1. Crawl og rygg teknikk inkl. linje, pust, armtak, beinspark, fraspark
2. Livredning og forstå hvorfor en skal varsle 113.
3. Gjennomføre 25 meter crawl og rygg, uten hjelp.

Les mer…

 

Sjøløve
SJØLØVE
Forkunnskaper: Barna skal mestre god teknisk rygg og crawl med pust til siden over minst 25 meter, samt kunne utføre stup.

Mål:
1. 10m delfinbevegelse på mage
2. Åpen vending i rygg og crawl
3. Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl
4. Svømme 25m rygg
5. 10m brystbeinspark

Les mer…

 

 

Delfin
DELFIN
Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden, samt mestre brystsvømming og delfinbevegelse i vann.

Mål:
1. 8 kick under vann med god linjeholdning
2. 15m brystbeinspark med delfinbevegelse
3. 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
4. Lære om stevnerutiner

Les mer…

 

Hai
HAI
Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden, mestre god teknikk i brystsvømming med starter og vendinger og kjenne til butterfly.

Mål:
1. Ha lært seg saltovending, bryst-/butterfly vending og medley vending.
2. Svømme 100 meter Medley
3. Lære om stevnerutiner
4. Startstup

Les mer…

 

 


NorgesSvommeskoler_Original-2

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.