25/11/2015

UNGDOM

 

SVØMMEOPPLÆRING FOR UNGDOM

Her tar vi av oss ungdom som aldri har lært å svømme, ungdom med vannskrekk, ungdom som kan svømme men trenger mer trening før de går ut på dypet eller lignende.

Målsetningen er å få deltakerne til å bli trygge i vannet, samt lære å svømme. Igjen benyttes elementære flyte- og gli øvelser før den ordinære teknikktreningen starter.
Treningen blir stort sett lagt opp etter individuelle behov der hovedtanken er å gi deltakerne utfordringer på individuelt nivå.

Alder: 10-15
Basseng: Varmtvannsbasseng
Tid: 45 minutter trening, 1 gang i uken
Antall deltakere pr. gruppe: 10
Pris: 550kr/mnd + inngangsbillett til bassenget

UNGDOMSTRENING NIVÅ 1

En gruppe for ungdom som vil forbedre svømmeferdighetene sine, samt innøve teknikk som crawl, rygg og litt bryst. Det settes fokus på å skape en forsiktig og naturlig overgang til andre svømmeskole- treningsgrupper, eller nivå 2, hvor deltakerne selv har mulighet til å variere intensitet og mengde. Det legges også vekt på rutiner og fokusområder som man vil kjenne igjen i treningsgruppene. Øvelser for linjeholdning, pust, beinspark og flyt i vannet vil være grunnleggende for denne gruppen.


Alder: 10-15
Basseng: 25m, hel bane.
Tid: 40 minutter trening, 1 gang i uken
Antall deltakere pr. gruppe: 10
Pris: 600kr/mnd.


UNGDOMSTRENING NIVÅ 2

En gruppe for ungdom som vil forbedre svømmeferdighetene sine, men allerede kjenner til de grunnleggende prinsippene for crawl, rygg og brystsvømming. Det settes fokus på å skape en forsiktig og naturlig overgang til andre svømmeskole- treningsgrupper, hvor deltakerne selv har mulighet til å variere intensitet og mengde. Det legges også vekt på rutiner og fokusområder som man vil kjenne igjen i treningsgruppene. Det jobbes med finkoordinering av crawl og rygg, samt noe fly-bevegelse, bryst, stup og vendinger. Å bli kjent med motstand i vannet, få en god flyt- og rytme i svømmingen vil være noe av målet.

Alder: 10-15
Basseng: 25m, hel bane.
Tid: 60 minutter trening, 1 gang i uken
Antall deltakere pr. gruppe: 10
Pris: 700kr/mnd.