STUPSKOLEN

Norges Stupskole er NSF sin mal for stupopplæring.

Stupopplæringen arrangeres av lokale klubber. Alle klubber som er registrert i Norges Stupskole driver stupopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.

Norges Stupskole har fire hovedmål:

1.     Lære vekk trygg og sikker stuping, samt få barn- og unge til å bli fortrolig med både vann og akrobatikk. Sikkerheten for stupskoleelevene og instruktørene er det aller viktigste!

Sikkerhet gjelder både når det kommer til fysiske utfordringer, men også det å komme inn i et miljø fritt for fordommer og forskjellsbehandling. Elevene skal komme til et trygt og forutsigbart treningsmiljø.

2.     Få flest mulig barn og unge til å sette pris på stupidretten. Stupidrett er en idrett som gir unike muligheter til å oppleve mestring uansett nivå. Alle kan drive med stuping, men ikke alle kan bli flinke, og det er svært viktig å ta vare på utøvere som får mye glede av idretten, selv om potensialet ikke er så godt i utgangspunktet. Det er imidlertid da viktig å formidle at konkurranseaspektet kan defineres ut fra egne prestasjoner og forbedringer, og ikke hva andre barn på samme alder får til.

3.     Gi grunnlag for at alle stupere skal kunne nå sitt eget potensial, og gi nasjonale retningslinjer for hva grunntrening innen stupsporten innebærer. En stupelev skal ha like muligheter for å lykkes med stupsporten uavhengig av hvilken klubb han kommer fra. Alle stupere i Norge skal kunne det grunnleggende skikkelig!

4.     Være en hjelp for klubber som ikke har en stupskole til å starte opp stupundervisning. Svært mange basseng i Norge har stupmuligheter, men kun et fåtall tilbyr stuptrening. Gjennom dette kompendiet, skal interesserte få en innføring og hjelp slik at de kan starte med stupinstruksjon.

Les mer om Norges Stupkole her

 


Logo - Norges stupskole

 


 

NorgesSvommeskoler_Original-2

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.